komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Kancelaria

Kancelaria komornicza w Myślenicach
Karolina Szynalik-Żywicka
ul. Piłsudskiego 14
32-400 Myślenice

Telefon: (12) 27-21-137, fax. wew. 24
E-mail: myslenice@komornik.pl


Bank: PKO BP SA
KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Numer rachunku: 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840

 

Kontakt telefoniczny z kancelarią pod nr telefonów:

tel. 12 27-21-137 fax. wew. 24
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00

Godziny pracy Kancelarii:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
(przyjęcia stron: 11:00 - 13:00 i 15:00 - 17:00)
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa czynna w godzinach pracy.


Aktualności:

Podatek od czynności cywilnoprawnych zmiany od 1 stycznia 2016 r.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz.959 i nast. )
od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności  cywilnoprawnych .


Zawiadamiam, iż wszelkie zajęcia dokonywane przez moją kancelarię wysyłane są:

WYŁĄCZNIE  LISTEM POLECONYM DORĘCZANYM ZA ZWROTNYM POTWIERDZENIU ODBIORU. 

Kancelaria nie dokonuje zajęć drogą mailową.

OBOWIĄZEK ZAMIESZCZENIA INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ

W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych  Dz.U. 2018 poz. 1000 wyznaczeniu Inspektora Danych podaje :

Dane kontaktowe do Inspektora:
Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.myslenice.001@komornik.pl